Styrelse Örebro Närradio

Styrelse Örebro Närradio 2015-2016

 Enligt årsmötesbeslut: 2015-04-16
Örebro Närradio & Närradions Vänner har gemensamma styrelsemöten för närradions bästa.

styrelse

Ordförande, Kassör & Ansvarig Utgivare:
David Pettersson

Vice Ordförande & Sekreterare:
Björn Andersson

Ledamöter:
Christer Johansson
***VAKANT***
Per-Erik Öhrman
Sören Johansson
***VAKANT***

Suppleant:
René Larsson
Karin Schill

Revisorer:
Marianne Andreasson
Ulla Lindqvist

Revisorssuppleant:
Bo Ammer

Valberedning:
Bo Ammer
Person 2 väljs senare av styrelsen

 

Leave A Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *